De Stuurgroep Nederland Sport heeft als missie: “we willen graag ontzorgd en gefaciliteerd worden, zodat we ons meer kunnen richten op de kerntaken binnen ons specifieke sportgebied”.

 

Om kleine bonden te versterken in het organiseren, besturen en ontwikkelen van de sportbond als dé autoriteit van de sport, is het noodzakelijk meer samen te werken. Vooral door het clusteren en professioneel organiseren van generieke, sport overstijgende services kunnen deze efficiënt en kostenbewust worden aangeboden met een garantie voor hoge kwaliteit en continuïteit.

 

Met de komst van een nieuw regeerakkoord is de samenwerking in een volgende fase beland. Eind 2017 is een vertegenwoordiging van kleine bonden bij VWS langs gegaan. Met een duidelijke boodschap. Wij willen verder gaan in de samenwerking en het ontzorgen en zien daar mogelijkheden. Wil het ministerie ons hierbij helpen? Hier werd positief op gereageerd.

 

Vervolgens heeft de stuurgroep in de persoon van Jan Willem Landré een externe consultant aangetrokken. Met als opdracht om een shared service organisatie te ontwerpen. Hiermee is half januari 2018 gestart. In het Kleine Bonden Overleg van 5 maart is de stand van zaken gepresenteerd en eind maart is een tussenrapportage verspreid. De maand april staat in het teken van een roadshow waarbij alle bonden worden geconsulteerd. Op basis van hun input wordt het ontwerp verder ontwikkeld. Het gaat om diensten, entititeit, kosten en werkwijze. Ook wordt in de rondgang met een intentie verklaring gepeild hoe veel bonden daadwerkelijk interesse hebben. In mei zal het ontwerp worden afgerond en zal in overleg met VWS worden gegaan om te bezien in welke mate VWS hier financieel aan wil bijdragen.

 

De shared service organisatie begint met een CRM systeem waarin de sporter centraal staat. Hieraan gekoppeld wordt een leden - en financiële administratie. Zodat bonden daadwerkelijk kunnen worden ontzorgt en verzekerd zijn van kwaliteit en continuïteit. Op dit fundament wordt verder gebouwd. Er zal continu worden gekeken aan welke diensten nog meer behoefte is. De planning nu is om in het najaar met de voorbereidingen van de shared service organisatie te starten en vanaf 1 januari 2019 operationeel te zijn. Om vervolgens in de komende vier jaar zo veel mogelijk bonden te betrekken en de dienstverlening steeds verder uit te breiden.

 

Op deze website vind u meer informatie over de huidige services. Als uw sportbond van een dienst gebruik wilt maken, meer informatie wenst of behoefte heeft aan een andere dienst, dan kunt u dat aangeven via het contactformulier.

 

 

"we willen graag ontzorgt en gefaciliteerd worden, zodat we ons meer kunnen richten op de kerntaken binnen ons specifieke sportgebied”