Kom bij ons als Klachtencommissielid en bouw mee aan een Sportieve Toekomst!

De afgelopen vijf jaar heeft Service Organisatie NederlandSport hard gewerkt aan het fundament dat nu stevig staat. Inmiddels zijn er 60 sportbonden aangesloten en ruim 15 diensten ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening kan worden gewaarborgd, wil de organisatie een klachtencommissie samenstellen.

Leden van de Klachtencommissie vervullen een cruciale rol binnen NederlandSport door onderzoek te doen naar ingediende klachten en deze te beoordelen. De commissie streeft naar een evenwichtige en eerlijke behandeling van klachten, waarbij zij zich inzet voor het verbeteren van dienstverlening in de Nederlandse sportsector. Een lid van de Klachtencommissie draagt bij aan het in stand houden van de integriteit en professionaliteit van deze commissie.

Als lid van de Klachtencommissie werkt u samen met de voorzitter en andere leden aan de behandeling van klachten die bij de commissie zijn ingediend. Uw zittingsperiode bedraagt drie jaar, met één mogelijke verlenging van deze termijn. Kandidaten met nauwe banden met organisaties aangesloten bij de Klachtencommissie of die zelf werkzaam zijn bij een van deze organisaties komen niet in aanmerking voor deze functie.

Verantwoordelijkheden en Taken:
• Deelname aan het onderzoek naar de ontvankelijkheid en de gegrondheid van een klacht.
• Het gemotiveerd en schriftelijk vastleggen en communiceren van de beslissing aan de klager, de verweerder en het bestuur.
• Deelname aan hoorzittingen.
• Zorgdragen voor een begrijpelijke formulering van de uitspraak van de Klachtencommissie voor de klager.
• Mede verantwoordelijkheid dragen voor een goed gemotiveerde schriftelijke uitspraak, eventueel aangevuld met aanbevelingen aan de raden van bestuur van aangesloten organisaties volgens het Klachtenreglement.
• Actieve deelname aan intern overleg van de Klachtencommissie.
• Jaarlijks overleg met het bestuur van de bij de Klachtencommissie aangesloten organisaties.

ALGEMEEN PROFIEL KLACHTENCOMMISSIELID
De Klachtencommissie heeft minimaal één jurist en één medewerker van een sportbond als lid. Daarnaast wordt gezocht naar kandidaten met diverse achtergronden die zich betrokken voelen bij de werkzaamheden van de Klachtencommissie.

Profiel: Een geschikte kandidaat
• Heeft aantoonbare affiniteit met de sportsector.
• Begrijpt de verschillende perspectieven van klagers en aangeklaagden.
• Handelt onpartijdig en zonder vooringenomenheid.
• Beschikt over sterke analytische en kritische denkvaardigheden.
• Bezit uitstekende communicatieve en oplossingsgerichte capaciteiten.
• Toont empathie, integriteit en besluitvaardigheid.
• Heeft bij voorkeur ervaring met klachtenprocedures, klachtenregelingen en/of klachtencommissies.

Werknemers in de sport met interesse in deze functie worden uitgenodigd om te reageren op de vacature binnen de Klachtencommissie.

AANBOD
• Uitdaging en Ondernemerschap: Je krijgt de kans om deel uit te maken van een organisatie in opbouw en draagt actief bij aan het vormgeven van onze klachtenafhandeling.
• Samenwerking: Bij NederlandSport geloven we in het belang van samenwerking. Als Klachtencommissielid werk je samen met diverse belanghebbenden om weloverwogen beslissingen te nemen.
• Vergoedingen: Naast een reis- en onkostenvergoeding, bieden we een vergoeding van €75 per klachtenzaak waarbij je betrokken bent.

GEÏNTERESSEERD
Bent u geïnteresseerd in deze functie en wilt u bijdragen aan de groei van NederlandSport? Stuur dan uiterlijk 16 februari 2024 uw CV en motivatiebrief naar Sanne Meijer: info@nederlandsport.org. Inhoudelijke vragen kunnen ook aan haar gesteld worden via telefoonnummer 06-13710559.

Gerelateerde items