Externe Vertrouwenspersoon

Binnen de georganiseerde sport in Nederland is regelmatig behoefte aan een vertrouwenspersoon (VP) voor de medewerkers van een sportorganisatie. Door een samenwerking tussen de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en NederlandSport kan er verder gewerkt worden aan een veiliger sportklimaat, waarbij de LVV garant staat voor gekwalificeerde VP’s en waarbij NederlandSport de sportorganisaties met deze dienst verder ontzorgt.

Vertrouwenspersoon dienst

Sportorganisaties met eigen personeel zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo dienen deze organisaties aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waarover meer is te lezen op de website van de WOS

Het aanstellen van een VP is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting. De VP verzorgt als onafhankelijke gesprekspartner de eerste opvang van werknemers die ongewenste omgangsvormen ervaren of een vermoeden hebben van een integriteitsschending en hierbij hulp en advies nodig hebben. Daarnaast kijkt de VP of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is en informeert de melder over de verschillende mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

Gezien het grote aantal VP’s dat aangesloten is bij de LVV, is het vinden van een nieuwe VP vaak een eenvoudige opdracht. Er wordt vaak volop gereageerd op advertenties die op de site worden geplaatst. Omdat de LVV een landelijke dekking heeft qua VP’s, is het goed mogelijk om nieuwe VP’s in de regio te vinden.

Aanbod LVV/NederlandSport

NederlandSport biedt in samenwerking met de LVV binnen de dienst Vertrouwenspersoon de volgende twee opties aan:

 1. Werving van een externe vertrouwenspersoon.
  -> Deze optie is met name geschikt voor grotere sportorganisaties met een aanzienlijk personeelsbestand.
 2. Deelname aan een pool van externe Vertrouwenspersonen, ten behoeve van een of meerdere sportorganisaties.
  -> Deze optie is met name geschikt voor kleinere sportorganisaties met een beperkt personeelsbestand

Onze aanpak

 1. Intake

  In een persoonlijke kennismaking verkent u samen met onze projectleider de beste oplossing.

 2. Plan van aanpak

  Onder begeleiding van onze partner ontwikkelen we een concreet plan van aanpak om het product te implementeren.

 3. Implementatie

  Samen met de partner implementeren we de verkozen oplossing. U krijgt daarbij persoonlijke ondersteuning vanuit onze partner en Nederland Sport.

 4. Evaluatie

  Na implementatie evalueren we het proces en de werking van de oplossing. Zo halen we samen de laatste oneffenheden uit de oplossing.