Riskmanagement

In samenwerking met Risk en Sport biedt NederlandSport risicoanalyses aan voor (sport)organisaties. Een gestructureerd risico- en analyse inventarisatie geeft een goed beeld van de mogelijke risico’s en waar beheersmaatregelen kunnen/moeten worden genomen. Risk en Sport maakt gebruik van de kans effect matrix. Hiermee worden risico’s gewogen naar de waarschijnlijkheid van optreden en de financiële en niet financiële consequenties.

Er kan gekozen worden voor een volledige risico analyse of een quickscan analyse.
De fases van een volledige risico analyse zijn:

 1. Opvragen van documenten
 2. Interviewen van de directie, MT- leden en één of 2 bestuursleden
 3. Vragenlijst naar een selectie van medewerkers
 4. Door middel van een sessie met meerdere mensen uit de organisatie worden de risico’s gewogen op kans, impact en de mate van controle
 5. Eindrapport wordt gepresenteerd en toegelicht.

Bij de quickscan analyse wordt de sessie met meerdere mensen uit de organisatie overgeslagen en worden de overige punten wel behandeld.

Onze aanpak

 1. Intake

  In een persoonlijke kennismaking verkent u samen met onze projectleider de beste oplossing.

 2. Plan van aanpak

  Onder begeleiding van onze partner ontwikkelen we een concreet plan van aanpak om het product te implementeren.

 3. Implementatie

  Samen met de partner implementeren we de verkozen oplossing. U krijgt daarbij persoonlijke ondersteuning vanuit onze partner en Nederland Sport.

 4. Evaluatie

  Na implementatie evalueren we het proces en de werking van de oplossing. Zo halen we samen de laatste oneffenheden uit de oplossing.