Sportkaderopleidingen

Een van de belangrijkste kerntaken van een sportbonden zijn sportkaderopleidingen. Opleidingen dragen bij aan diverse doelstellingen van sportbonden om hun marktleiderschap te borgen.

Goed opgeleide trainers zorgen voor werving en behoud bij clubs, versterken de identiteit en het imago van de sport. Goed opgeleide arbiters zorgen ervoor dat spelers eerlijk verliezen en plezier houden in hun sport. Goed opgeleide bestuurders kunnen op lokaal, regionaal en landelijk niveau de uitdagingen aan die voor hen liggen om de continuïteit te waarborgen en door te groeien naar de toekomst. De invulling van de opleidingen wordt gegeven door sport specifieke vrijwilligers met langdurige ervaring in die tak van sport, en die zich tot docent hebben opgewerkt door interne/externe scholing.

De BNL, NHB en KNBB hebben eind 2015 hun krachten gebundeld in Office Sportkader Opleidingen (OSO) om de kerntaak opleidingen samen te versterken met behoud van eigen identiteit en sporttechnisch karakter. De ingerichte stuurgroep had als belangrijkste taak een groeimodel te ontwikkelen ten behoeve van sportkader opleidingen voor sportbonden. Inhoudelijk blijft de deelnemende sportbond zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van trainingsmateriaal (lesstof, content).

De samenwerking stelt de individuele bond in staat  het rendement op kwaliteit van sportkaderopleidingen te vergroten. De ontwikkelde modules bieden andere bonden de mogelijkheid om de sportkaderopleidingen te professionaliseren. De participatie van andere sportbonden draagt daarnaast bij aan kennis en expertise en besparing van kosten.

In 2016 heeft de stuurgroep besloten de organisatie van kaderopleidingen uit te besteden aan het ASK (Academie voor Sportkader). Inmiddels ortganiseert het ASK diverse opleidingen voor de KNBB, NHB en BNL.

Wilt uw bond de organisatie van haar kaderopleidingen uitbesteden neem dan contact op via het contactformulier.