BONDcenter

BONDcenter is Shared Service Centre voor sportbonden op het gebied van financiële administratie. In hun organisatie komen expertise op het gebied van financiën, administratie en ICT samen met een ruime ervaring in de sport. Momenteel maken veertien sportbonden en een stichting al gebruik van hun dienstverlening. Het gaat om de Badminton Bond, de Boksbond, de NADB (dansen), de NFB (frisbee), Gehandicaptensport Nederland, de IJshockey Bond, de NIOBB (bowls), de Survivalrun Bond, KNCB (Cricket), de Curling Bond, de Basketball Bond, de Hon- & Softball Bond, Handboogbond, de Drakenboot Federatie, de Stichting Special Olympics en de WOS. Op verzoek kunnen vertegenwoordigers van deze bonden optreden als referent.

Elke bond neemt zijn eigen maatwerk pakket aan diensten bij BONDcenter a
f. Het gaat hierbij onder andere om de financiële administratie en het beheer van de ledenadministratie. Ook functioneert BONDcenter als bondsbureau (frontoffice) en/of bestuurssecretaris. Ze treden op als projectmanager of adviseren bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Onlangs hebben ze ook een sportbreed dataplatform aan onze dienstverlening toegevoegd.


Ze doen dit alles met als doel om bureau-organisaties en besturen te ontzorgen. Ze dragen bij aan kwaliteit en continuïteit van dienstverlening. Bonden kunnen zich hierdoor op hun kerntaak – het organiseren en ontwikkelen van de betreffende sport- richten. Niet voor niets is hun slogan: De sport is voor u!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Koolwijk (06-29278964 of maarten@bondcenter.nl).