BONDcenter

BONDcenter is hét Shared Service Centre voor sportbonden. In onze organisatie komen expertise op het gebied van financiën, administratie en ICT samen met een ruime ervaring in de sport. Momenteel maken acht sportbonden en één stichting al gebruik van onze dienstverlening. Het gaat om de Badminton Bond, de Boksbond, de NADB (dansen), de NFB (frisbee), Gehandicaptensport Nederland, de IJshockey Bond, de NIOBB (bowls), de Dovensport Bond en de Stichting Special Olympics. Op verzoek kunnen vertegenwoordigers van deze bonden optreden als referent.

Elke bond neemt zijn eigen maatwerk pakket aan diensten bij ons af. Het gaat hierbij onder andere om de financiële administratie en het beheer van de ledenadministratie. Ook functioneren we als bondsbureau (frontoffice) en/of bestuurssecretaris. We treden op als projectmanager of adviseren bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Onlangs hebben we ook een sportbreed dataplatform aan onze dienstverlening toegevoegd.

We doen dit alles met als doel om bureau-organisaties en besturen te ontzorgen. We dragen bij aan kwaliteit en continuïteit van dienstverlening. Bonden kunnen zich hierdoor op hun kerntaak –het ontwikkelen van de betreffende sport- richten. Niet voor niets is onze slogan: De sport is voor u!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Koolwijk (06-29278964 of maarten@bondcenter.nl).